• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
..

Sec-politikamiz

SEÇ Politikası

Baskan Mühendislik olarak SEÇ politikamızı basitçe şöyle özetleyebiliriz

‘’kaza yapmamak, insanlara ve çevreye zarar vermemek.’’Atık maddeler, enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya özen göstereceğiz. Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği emniyetli, kaliteli imalatlar yapacağız

Baskan Mühendislik olarak biz:

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız, kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ve bizimle birlikte çalışanlar ile paylaşımcı olacağız, onları dinleyeceğiz ve taleplerine samimi cevaplar vereceğiz; 
Sektörümüzün standartlarını yükseltebilmek amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve yasa belirleyici mercilerle işbirliği yapacağız; 
Performansımız konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vereceğiz; 
Sağlık, emniyet ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir edeceğiz. 
Sağlık,emniyet ve çevre ilkelerimiz konusunda uyaran değil uygulayan olacağız.

Baskan Mühendislik olarak tüm faaliyetlerimizde:

Faaliyetini yürüttüğümüz işlerde, tüm yasal mevzuatlara uyacak, Sağlık, Emniyet ve Çevre Beklentilerimizi yerine getirecek, hatta bu beklentileri aşacağız. 
Suç veya kötü niyet içeren faaliyetlerden kaynaklanabilecek kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı kendimizi, varlıklarımızı ve işletmelerimizi koruyacak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışacağız. 
Tüm çalışanlarımızın,alt müteahhitlerimizin ve diğerlerinin eğitimini, SEÇ geliştirme uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını, bu uygulamalara bağlı olmalarını sağlayacağız. 
Güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlara değil aynı zamanda yetkin elemanlara ve aktif SEÇ kültürüne bağlı olduğunun ve hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilincindeyiz. 
SEÇ uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirildiğine dair sürekli güvence vereceğiz. 
Her ne kadar tüm şirket çalışanları firmanın Sağlık, Güvenlik ve Çevre performansından sorumlu olsa da, sağlık, güvenlik ve çevre kaynaklı risklerin anlaşılması ve yönetimi bağlı oldukları amirlerin sorumluluğundadır.
Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmeleri, Güvence Yönetim Sistemi Değerlendirmeleri ve SEÇ sonuçlarının raporlanması konularına tümüyle katılacağız. 
Faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda toplumun güvenini koruyacağız. 
Performansımızı açıklıkla rapor edecek, Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili dahili ve harici Sağlık, Emniyet ve Çevre konularını daha iyi anlaşılabilmesi için Şirket dışındaki kurum ve kuruluşlar ile paylaşımda bulunacağız. 
Baskan Mühendislik adına çalışan tüm taraflar faaliyetlerimizi ve itibarımızı etkileyebileceklerinin bilincinde olmalıdırlar ve bizim SEÇ ilkelerimiz çerçevesinde hareket etmelidirler.
Alt müteahhitlerimizin ve iş yaptığımız diğer kişi ve kuruluşların yönetim sistemlerinin bizim SEÇ performansına bağlılığımızla eş değerli olması konusunda kendimizi güvence altına alacağız.

Baskan Mühendisliğin SEÇ beklentileri SEÇ Yönetim Sistemleri kapsamında bulunan ve aşağıda özetlenen altı esas ile detaylandırılmıştır.

Liderlik ve sorumluluk:

Baskan Mühendislik, organizasyonunun bütün kademelerinde görev yapan herkes sağlık, emniyet, teknik bütünlük ve çevre ile ilgili hedeflerimizin yerine getirilmesi hususunda çalışanları yönlendirmek ve konuya dahil etmekten sorumludur. 
Liderler, doğru SEÇ davranışları sergileyerek, SEÇ ile ilgili görev ve sorumlulukları açıkça belirleyerek, gerekli kaynakları temin ederek, ölçümleme yaparak, gözden geçirerek, ve SEÇ performansımızı sürekli geliştirerek bu sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdürler.

Risk değerlendirmesi ve yönetim:

Risk değerlendirmesi sürekli bir uygulama olup bütün SEÇ esaslarımızın en önemli ilkesidir. 
Tehlikeleri daima öngörecek ve faaliyetlerimizle ilgili riskleri sürekli değerlendireceğiz. 
Risk yönetiminde başarılı olmak için harekete geçecek, böylece muhtemel kaza ve olayların etkisini azaltacağız.

İnsanlar, eğitim ve davranışlar:

İnsan davranışlarının Baskan Mühendisliğin başarısında önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. 
Bu nedenle çalışanlarımız ve iş ortaklarımız titizlikle seçilecek, eğitime tabi tutulacak, yetenekleri ve uygunlukları sürekli değerlendirilecek ve gelişimleri sağlanacak.

Toplumun ve ilgililerin bilgilendirilmesi:

Toplum bilinçlenmesinin önemine değer veriyoruz. 
Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin bütünlüğü ve SEÇ performansına bağlılığımız konusunda toplumun güvencesini korumak amacıyla toplum ve ilgililer ile aktif bir şekilde diyalog kuracağız.

Kriz ve acil durum yönetimi:

Tüm iş yerlerimizi, yerleşim birimlerimizi ve ürünlerimizi kapsayan Acil Durum Yönetim Planlarını hazır bulunduracağız. 
Bu planlar, bir olay veya kaza meydana gelmesi halinde, kadromuzu, müşterilerimizi, toplumu, çevreyi ve Baskan Mühendisliğin itibarını koruyacak ekipman, eğitim ve personeli belirtecektir.

Olayların analizi ve önlem:

Olayların veya kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olayları veya kazaları rapor ve analiz edecek, konu ile ilgili soruşturma yapacağız. 
Soruşturmalarımız olayın veya kazanın kökeni ve sistem bozukları üzerinde odaklanacaktır. 
Gelecekte de olabilecek yaralanmaları veya kayıpları azaltmak üzere düzeltici ve önleyici önlemler alınacaktır.Mühendislik Hizmeti

Güvenilir, işlevsel ve ekonomik olarak projelerin üretilmesi konusunda doğru tercihiniz olmaya devam edecek.


Akaryakıt İstasyonu

Anahtar teslimli inşaat işlemleri ve müşavirlik hizmetlerini sağlayarak kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.Sanayi Tesisleri

Uluslararası standartlara uygun, kaliteli personellerimizle tesislerin inşaat, bakım ve onarım hizmetlerini sunmaktayız.İç Tesisat İşleri

Deneyimli ve eğitimli kadromuz, dairenizi, yazlığınızı, tam istediğiniz türde şekillendirecek hizmetleri sunmaktadır.Bina İnşaat Yapımı

Apartmanlara, villalara, dairelere, otoparklara ait hertürlü projendirme ve yapıların inşaasında hertürlü hizmetleri sunmaktayız.